Tábor Mrákotín 2017

Brána času

Sobota:

Kolem poledne začíná znovu ožívat tábořiště, na břehu rybníka Dolní Mrzatec. Přijíždí účastníci letošního tábora, který nese název „Brána času“. Je čas na první nástup. Zde se dostáváme základní informace o tábořišti. Poznáváme i jeho okolí a své kamarády táborníky. Rozdělujeme se do skupinek pro dopolední program. Odpoledne uteklo a přichází večerní nástup. Už víme, kdo bude mít noční hlídky a dozvídáme se jaký bude zítřejší program. Co nás, ale čeká odpoledne? O čem bude celotáborová hra? To se dozvíme ještě před spaním u táborového ohně. Po pár písničkách přichází Pavel a začíná číst příběh celotáborové hry. Je o Patrikovi, který komunikuje s člověkem pod názvem Gozér. Dostává nabídku na možnost cestovat v čase. Přijme ji? A nejde pouze o nějaký žert? To se dozvíme již zítra.

Neděle:

Táborem se ozývá budíček. První nedočkavci se derou ze stanů a budí ostatní. Pojďme jdeme na „Modrou stuhu“ – ranní koupání nebo na rozcvičku. Po snídani a nástupu se rozdělujeme na dopolední program, ve kterém nás čeká první pomoc, lezení, ovládání plavidel se záchranou, zálesácké dovednosti a potápění. V táboře se všichni setkáváme až na oběd. V poledním klidu si vzájemně povídáme o prvních zážitcích. Rozdělujeme se do pěti družstev k odpolední celotáborové hře, vybíráme názvy a v tom přichází Pavel. Začíná číst příběh o stroji času a našem prvním úkolu.

Vydáváme se do roku 581 do vesničky zvané Avalon. Na místním tržišti máme získat peníze a pořídit za ně meč Excaliber. Vyrážíme splnit tento první úkol. Peníze získáváme u mistrů řemesel – malíře, šperkaře, mlynáře, topiče, brašnáře, ale i při hazardu, nebo řezání dřeva.

Poté vyrážíme ke kováři zakoupit meč Excaliber. V kovárně přes velký výběr mečů a dalšího zboží, žádný meč, který by se podobal popisu Excalibru nenacházíme. Získáváme zde, ale informaci o studánce a víle, která by vzácný meč mohla mít. Povedlo se, máme meč a můžeme se vydat zpět domů. Gozér bude mít radost, podařilo se nám získat první předmět do vzácné sbírky.

Teď už jen večerní hygiena, zasloužená večeře, nástup a hurá k táboráku. Večerem se rozléhá zvuk kytary a zpěv. Tábor se ztrácí ve tmě. Je čas jít spát. Zítra nás čeká další dobrodružství.

 

Pondělí:

Kdo by řekl, že noc uteče tak rychle a táborem se už zase rozléhá „budíííčéék“. Rychle ze spacáků a na „Modrou stuhu“. Snídaně, nástup a hurá na další dopolední program. Družstva se rozchází na stanoviště a tábor utichá. Opět ožije kolem poledne, kdy se zde potkáme u oběda. Dnes už máme názvy pro odpolední týmy: Vyšehrad, Vyvolení, Divergentní, Barbaři a No-name. Dalším úkolem je vyrobit si vlastní vlajku. A jaký je další předmět do sbírky? Římská orlice, pro kterou nás Gozér vysílá do Teutoburského lesa, kde bojovala 17. římská legie. Dnes to bude opravdu těžký úkol. Vydáváme se tedy do roku 9 n.l. a ocitáme se na místě, kde před krátkou chvílí proběhla bitva římských legií proti germánským kmenům. Na první pohled jednoduchý úkol se komplikuje. Musíme se vyzbrojit meči, štíty, oštěpy, sekerami a další zbrojí. V tom na nás útočí hordy germánů. Naší snahou, odvahou a odhodláním v boji jsme si vysloužili jejich uznání. A tak jsme pozváni na pravý barbarský turnaj s mnoha souboji. Čestně jsme vybojovali orlici 17.římské legie. Úkol nám zabral skoro celé odpoledne, ale byl úspěšně splněn. Zasloužilá odměna v podobě bavorských vdolečků, troška hygieny a večerní nástup. Dnes večer nás čeká ještě zajímavé povídání Tomáše o jeho cestování „Kolem napříč kontinenty“.

 

Úterý:

Dnes trochu jiné ráno, po budíčku a „Modré stuze“ chodí po táboře kamelot (prodejce novin) a hlasitě vyvolává „kupte si Pařížský deník. Nehoda na pařížském nádraží. Slavný vědec zmizel beze stopy.…“ Noviny jsou prodány a kamelot odchází. Dále pokračuje dopolední program. Opět se ve skupinkách střídáme na jednotlivých stanovištích a scházíme se ke společnému obědu. Chvilka poledního klidu a už netrpělivě čekáme na to kam nás pošle Gozér. Je to tu, dnes cestujeme do roku 1885. Máme získat deník se zápisky Louise Pasteura, který beze slov rozloučení někam zmizel. Vydáváme se tedy vyluštit záhadnou zprávu a najít kamelota, který nás odesílá na opuštěný ostrov, kde se kamelot nachází. Získáváme deník a vracíme se zpět. Cestou na nás čeká ještě několik překážek, při kterých ztrácíme část Pasteurových poznámek ze zápisníku. Úkol je splněn, zabral nám celé odpoledne. Zbývá jen čas na večeři, nástup a táborový oheň. Unaveni se postupně trousíme do stanů. Co bude dál? Zvládneme získat další artefakt?

Středa:

Paprsky slunce svítí nad táborem, který se probouzí do dalšího, již pátého dne. Po nástupu se rozcházíme na dopolední výcvik. A vracíme se k obědu. Zítra nás čeká poslední část. V poledním klidu se najednou objevují v táboře foukačky, se kterými se učíme zacházet. Zatím sice netušíme proč, ale za chvíli je vše jasné. Dnes se vydáme do roku 1442 na ostrov Pachamama, který se nachází v jezeře Titicaca, získat další artefakt, masku bohyně Pachamama. Přenášíme se strojem času na ostrov a stoupáme horou do skal, ve kterých je maska ukryta. Mocní bohové už o nás vědí a sesílají na nás svoji zlobu v podobě bouře s deštěm. Když bouře utichá pokračujeme v naší cestě. Po zdolání překážek se přibližujeme ke skalám, ve kterých se maska ukrývá. Cestou musíme uspat čtyři strážce pomocí foukaček a šípů s omamnou látkou. Po jejich uspání je naše cesta volná. Získáváme zlatou masku a vracíme se zpět do tábora. Opět je čas večeře. Scházíme se v jídelně, kde trávíme zbytek času při dalším programu do večerky. V táboře už je klid, který střeží hlídka, zatímco vedoucí chystají program na další den.

Čtvrtek:

Probouzíme se do dalšího dne, který zakončí naše dopolední bloky s výcvikem. Po snídani tedy odcházíme na stanoviště s potápěním, lezením, ovládáním plavidel, první pomocí a zálesáckými dovednostmi. Snažíme se naučit a zapamatovat si vše potřebné. Koncem poledního klidu opět přichází Pavel a seznamuje nás s dalším úkolem. Pozorně posloucháme Gozérovo další zadání. Tentokrát po nás chce sošku Věstonické Venuše. Máme vyrobit její repliku a po vypálení v ohni se vydat do roku 9017 př.n.l.. Je to zvláštní úkol, do dnešního dne jsme sbíraly pouze předměty, které se nedochovaly. Dnes se jedná o skutečný předmět vystavený v muzeu.

Vyrábíme Věstonickou Venuši a po jejím vypálení v ohni se vydáváme do pravěké vesničky, kde je několik pravěkých lidí. V tom si všímáme dětí, kteří si se soškou hrají. Jak ji jen vyměnit? Čím je zaujmout a zároveň je nevyděsit? Po chvilce pokornosti a pomocí posunků se nám úkol podaří splnit. Vracíme se do tábora, kde nás čeká zasloužilý odpočinek. Po večeři a večerním nástupu se scházíme u táboráku. Ti nejstarší z nás odchází se stmíváním z tábora. Mají za úkol připravit přístřešek k přenocování v přírodě. Pro ty mladší je připraveno několik záludných hádanek. Přichází čas večerky a s ním déšť. Uleháme do stanů a táborem blikají baterky vedoucích, kteří kontrolují, zda jsou všichni v pořádku připraveni přečkat tuto noc.

 

Pátek:

Probouzíme se do nového dne. Postupně vykukuje sluníčko a nás čeká další část táborové hry. Je to změna, vždy jsme cestovali odpoledne. Dnes máme být v 9:00 u stroje času, kde je připravené zadání. Získejte Modrý diamant, který je na Titaniku. Přeneste se na jeho palubu v druhý den plavby to budete mít největší šanci ho získat. Vydáváme se tedy na cestu. Ocitáme se v uzamčené kajutě a kolem nás je přes okénko vidět zmatek a chaos. Co se děje? Přichází výbuch. Stroj času je poškozen. Potápíme se. To ne, to není možné. Musíme rychle opravit stroj času a vrátit se zpět. Vydáváme se tedy do útrob potápějícího se Titaniku pro nářadí a součástky k opravě stroje času. Musíme to stihnout, než se potopí. To se nakonec povedlo a mi se ocitáme v naší boudě. Co za překvapení, když je zde vše uklizeno. V koutě stojí nový stroj času a na stole je poznámkový blok se zápisky Gozéra. Je nám jasné, že to není náhoda. Musíme se dostat ven z boudy, najít uschované artefakty a hlavně odhalit Gozéra. Člověka, který nás takto využil.

Ještě večer se scházíme u táboráku, kde si opečeme špekáček, zahrajeme na kytaru a rozebereme co vše se přihodilo tento týden. Zítra je totiž sobota. Den kdy se rozjedeme do svých domovů.