O nás

Rescue Team

Jsme skupina záchranářů, kterým se stala práce koníčkem. Jak v práci, tak ve volných chvílích se snažíme zdokonalovat své znalosti a dovednosti a tyto využívat v praxi. Vzdělávání, jak široké veřejnosti včetně dětí, tak i kolegů z oboru je jedním z našich hlavních cílů. Snažíme se maximálně využít nových výukových metod založených na praktických nácvicích a modelových situacích. Na zvyšování efektivity tohoto velmi zábavného a efektivního vzdělávání spolupracujeme i se zahraničními kolegy z Rakouska, Turecka a Polska.

Dále se snažíme nastavit vysokou úroveň zdravotního zabezpečení sportovně – kulturních akcí a poskytnout tak potencionálním pacientům tu nejvyšší kvalitu péče přímo na místě. Ve spolupráci s místní organizací ČČK pořádáme letní výcvikové středisko – tábor – zaměřené na výuku neodkladné péče pro děti. Mnoho z nás se pravidelně a velmi úspěšně účastní národních i mezinárodních soutěží záchranných služeb i hasičského záchranného sboru. Naši členové jsou součástí skupiny, které se jako první v ČR povedlo prosadit výuku urgentní medicíny (UM) na lékařské fakultě (LF UP Olomouc).