Letní tábor Mrákotín 2024

Tento tábor se uskuteční v termínu 13. – 20. 7. 2024 na turistické základně Mrákotín, která se nachází 7 km od Telče v oblasti pod horou Javořice u rybníka Dolní Mrzatec a je určen pro mládež ve věku 10-15 let.

Táborem a příběhem celotáborové hry Vás budou provázet záchranáři z různých odvětví. Seznámí Vás se spoustou zajímavých činností z každodenní záchranářské práce v terénu, na skalách a ve vodě. Získané dovednosti nejen v první pomoci, jízdě na lodích, plavání a prací s lanem si budete moci během tábora vyzkoušet a ověřit.

Při netradičních dobrodružstvích a hrách také poznáte nové kamarády.

e-Přihláška

Cena tábora je 3.500,- Kč

Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadou.

Příjezd na tábor je v sobotu 13.7.2024 mezi 13:00 – 14:00.

Odjezd z tábora je v sobotu 20.7.2024 mezi 10:00 – 11:00.

Doprava na tábor a zpět je vlastní.

Přihlásit se můžete pomocí e-přihlášky. Počet míst je omezen.

Bližší informace:

Martin Hejátko

martinhejatko@seznam.cz

tel. 724 180 391

e-Přihláška

Letní tábor Mrákotín 2023

Tento tábor se uskuteční v termínu 15. – 22. 7. 2023 na turistické základně Mrákotín, která se nachází 7 km od Telče v oblasti pod horou Javořice u rybníka Dolní Mrzatec a je určen pro mládež ve věku 10-15 let.

Táborem a příběhem celotáborové hry Vás budou provázet záchranáři z různých odvětví. Seznámí Vás se spoustou zajímavých činností z každodenní záchranářské práce v terénu, na skalách a ve vodě. Získané dovednosti nejen v první pomoci, jízdě na lodích, plavání a prací s lanem si budete moci během tábora vyzkoušet a ověřit.

Při netradičních dobrodružstvích a hrách také poznáte nové kamarády.

e-Přihláška náhradníka

Cena tábora je 3.500,- Kč

Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadou.

Příjezd na tábor je v sobotu 15.7.2023 mezi 13:00 – 14:00.

Odjezd z tábora je v sobotu 22.7.2023 mezi 10:00 – 11:00.

Doprava na tábor a zpět je vlastní.

Přihlásit se můžete pomocí e-přihlášky. Počet míst je omezen.

Bližší informace:

Martin Hejátko

martinhejatko@seznam.cz

tel. 724 180 391

e-Přihláška náhradníka

Praktický Maraton 2018

PRAKTICKÝ MARATON Biskupice 2018 11. – 13.5. 2018

„kurz akutní medicíny pro neakutní lékaře“
Program:
Pátek 11.5.:
9:00 – 12:00 Registrace + překvapení
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 13:30 zahájení kurzu, organizační informace + rozdělení do skupin a týmů
13:45 – 18:30 Praxe v blocích – zajištění DC, standardizované vyšetření, hromadné postižení zdraví – START, porod + svačina
18:30 – 19:30 večeře
19:30 – 21:00 seznámení s přístroji a nácviky technik (i.v. vstupy, io,dekomprese hrudníku, autoinjektory, šitíčko, infuze, EKG,oxymetry, tonometry, VAS, Military)
– dále tématický, seznamovací, odpočinkový, hlavučistící večer (– jak hodnotí pravidelně účastníci „ tady mají v báru ceny, jak za totáče “)

Sobota 12.5.:
8:00 – 12:00 Praxe v blocích KPR 2015 – nejprve trocha teorie, poté praktické nácviky – BLS, ALS, hromadné + trauma – imobilizační techniky + modelové situace
12:00 – 13:00 oběd
13:00 –13:30 info k maratonu
14:00 – ….. neděle ? MARATON
Neděle 13.5:
8:30 – 11:30 zhodnocení etap a úkolů, diskuse
11:30 – 12:00 oběd
12:00 vyhlášení nejlepších týmů a ukončení kurzu

Maximální počet účastníků 48
Cena kurzu 5000,-Kč . V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, kurzovné i startovné, tričko,… Účastníci získají 18 kreditů v systému celoživotního vzdělávání ČLK. Přihlášky přijímáme jen elektronickou formou na našich stránkách www.rescueteam.cz
Přihlašovací formulář zveřejníme 5.1.2018
Instrukce budeme vždy vyvěšovat na našich stránkách a na facebooku
Platbu za kurz budeme přijímat od 5.1. do 28.2.2018, poté budeme posouvat náhradníky na místa „neuhrazených plateb“.
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
Číslo účtu: 5500014583 / 7940
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení

Samozřejmě nabízíme i možnost vzít s sebou rodinu či přátele – ubytovací kapacity jsou dostatečné 
Cena za ubytování a stravu 5x denně je celkem 1600,- Kč (do 3 let zdarma – bohužel tábor neakceptuje dětské ceny….)
Prostředí DT Biskupice je přímo stvořené pro rekreaci a pro děti od 3 let navíc nabízíme v ceně „táborový program s hlídáním“
Pozor – do areálu není povolen vstup se psy….

Těšíme se na Vás Rescue Team Vysočina z.s.

Za dlouholetou podporu děkujeme firmě MEDIPOS P&P, s.r.o.

Přihláška:

Tábor Mrákotín 2017

Brána času

Sobota:

Kolem poledne začíná znovu ožívat tábořiště, na břehu rybníka Dolní Mrzatec. Přijíždí účastníci letošního tábora, který nese název „Brána času“. Je čas na první nástup. Zde se dostáváme základní informace o tábořišti. Poznáváme i jeho okolí a své kamarády táborníky. Rozdělujeme se do skupinek pro dopolední program. Odpoledne uteklo a přichází večerní nástup. Už víme, kdo bude mít noční hlídky a dozvídáme se jaký bude zítřejší program. Co nás, ale čeká odpoledne? O čem bude celotáborová hra? To se dozvíme ještě před spaním u táborového ohně. Po pár písničkách přichází Pavel a začíná číst příběh celotáborové hry. Je o Patrikovi, který komunikuje s člověkem pod názvem Gozér. Dostává nabídku na možnost cestovat v čase. Přijme ji? A nejde pouze o nějaký žert? To se dozvíme již zítra.

Neděle:

Táborem se ozývá budíček. První nedočkavci se derou ze stanů a budí ostatní. Pojďme jdeme na „Modrou stuhu“ – ranní koupání nebo na rozcvičku. Po snídani a nástupu se rozdělujeme na dopolední program, ve kterém nás čeká první pomoc, lezení, ovládání plavidel se záchranou, zálesácké dovednosti a potápění. V táboře se všichni setkáváme až na oběd. V poledním klidu si vzájemně povídáme o prvních zážitcích. Rozdělujeme se do pěti družstev k odpolední celotáborové hře, vybíráme názvy a v tom přichází Pavel. Začíná číst příběh o stroji času a našem prvním úkolu.

Vydáváme se do roku 581 do vesničky zvané Avalon. Na místním tržišti máme získat peníze a pořídit za ně meč Excaliber. Vyrážíme splnit tento první úkol. Peníze získáváme u mistrů řemesel – malíře, šperkaře, mlynáře, topiče, brašnáře, ale i při hazardu, nebo řezání dřeva.

Poté vyrážíme ke kováři zakoupit meč Excaliber. V kovárně přes velký výběr mečů a dalšího zboží, žádný meč, který by se podobal popisu Excalibru nenacházíme. Získáváme zde, ale informaci o studánce a víle, která by vzácný meč mohla mít. Povedlo se, máme meč a můžeme se vydat zpět domů. Gozér bude mít radost, podařilo se nám získat první předmět do vzácné sbírky.

Teď už jen večerní hygiena, zasloužená večeře, nástup a hurá k táboráku. Večerem se rozléhá zvuk kytary a zpěv. Tábor se ztrácí ve tmě. Je čas jít spát. Zítra nás čeká další dobrodružství.

 

Pondělí:

Kdo by řekl, že noc uteče tak rychle a táborem se už zase rozléhá „budíííčéék“. Rychle ze spacáků a na „Modrou stuhu“. Snídaně, nástup a hurá na další dopolední program. Družstva se rozchází na stanoviště a tábor utichá. Opět ožije kolem poledne, kdy se zde potkáme u oběda. Dnes už máme názvy pro odpolední týmy: Vyšehrad, Vyvolení, Divergentní, Barbaři a No-name. Dalším úkolem je vyrobit si vlastní vlajku. A jaký je další předmět do sbírky? Římská orlice, pro kterou nás Gozér vysílá do Teutoburského lesa, kde bojovala 17. římská legie. Dnes to bude opravdu těžký úkol. Vydáváme se tedy do roku 9 n.l. a ocitáme se na místě, kde před krátkou chvílí proběhla bitva římských legií proti germánským kmenům. Na první pohled jednoduchý úkol se komplikuje. Musíme se vyzbrojit meči, štíty, oštěpy, sekerami a další zbrojí. V tom na nás útočí hordy germánů. Naší snahou, odvahou a odhodláním v boji jsme si vysloužili jejich uznání. A tak jsme pozváni na pravý barbarský turnaj s mnoha souboji. Čestně jsme vybojovali orlici 17.římské legie. Úkol nám zabral skoro celé odpoledne, ale byl úspěšně splněn. Zasloužilá odměna v podobě bavorských vdolečků, troška hygieny a večerní nástup. Dnes večer nás čeká ještě zajímavé povídání Tomáše o jeho cestování „Kolem napříč kontinenty“.

 

Úterý:

Dnes trochu jiné ráno, po budíčku a „Modré stuze“ chodí po táboře kamelot (prodejce novin) a hlasitě vyvolává „kupte si Pařížský deník. Nehoda na pařížském nádraží. Slavný vědec zmizel beze stopy.…“ Noviny jsou prodány a kamelot odchází. Dále pokračuje dopolední program. Opět se ve skupinkách střídáme na jednotlivých stanovištích a scházíme se ke společnému obědu. Chvilka poledního klidu a už netrpělivě čekáme na to kam nás pošle Gozér. Je to tu, dnes cestujeme do roku 1885. Máme získat deník se zápisky Louise Pasteura, který beze slov rozloučení někam zmizel. Vydáváme se tedy vyluštit záhadnou zprávu a najít kamelota, který nás odesílá na opuštěný ostrov, kde se kamelot nachází. Získáváme deník a vracíme se zpět. Cestou na nás čeká ještě několik překážek, při kterých ztrácíme část Pasteurových poznámek ze zápisníku. Úkol je splněn, zabral nám celé odpoledne. Zbývá jen čas na večeři, nástup a táborový oheň. Unaveni se postupně trousíme do stanů. Co bude dál? Zvládneme získat další artefakt?

Středa:

Paprsky slunce svítí nad táborem, který se probouzí do dalšího, již pátého dne. Po nástupu se rozcházíme na dopolední výcvik. A vracíme se k obědu. Zítra nás čeká poslední část. V poledním klidu se najednou objevují v táboře foukačky, se kterými se učíme zacházet. Zatím sice netušíme proč, ale za chvíli je vše jasné. Dnes se vydáme do roku 1442 na ostrov Pachamama, který se nachází v jezeře Titicaca, získat další artefakt, masku bohyně Pachamama. Přenášíme se strojem času na ostrov a stoupáme horou do skal, ve kterých je maska ukryta. Mocní bohové už o nás vědí a sesílají na nás svoji zlobu v podobě bouře s deštěm. Když bouře utichá pokračujeme v naší cestě. Po zdolání překážek se přibližujeme ke skalám, ve kterých se maska ukrývá. Cestou musíme uspat čtyři strážce pomocí foukaček a šípů s omamnou látkou. Po jejich uspání je naše cesta volná. Získáváme zlatou masku a vracíme se zpět do tábora. Opět je čas večeře. Scházíme se v jídelně, kde trávíme zbytek času při dalším programu do večerky. V táboře už je klid, který střeží hlídka, zatímco vedoucí chystají program na další den.

Čtvrtek:

Probouzíme se do dalšího dne, který zakončí naše dopolední bloky s výcvikem. Po snídani tedy odcházíme na stanoviště s potápěním, lezením, ovládáním plavidel, první pomocí a zálesáckými dovednostmi. Snažíme se naučit a zapamatovat si vše potřebné. Koncem poledního klidu opět přichází Pavel a seznamuje nás s dalším úkolem. Pozorně posloucháme Gozérovo další zadání. Tentokrát po nás chce sošku Věstonické Venuše. Máme vyrobit její repliku a po vypálení v ohni se vydat do roku 9017 př.n.l.. Je to zvláštní úkol, do dnešního dne jsme sbíraly pouze předměty, které se nedochovaly. Dnes se jedná o skutečný předmět vystavený v muzeu.

Vyrábíme Věstonickou Venuši a po jejím vypálení v ohni se vydáváme do pravěké vesničky, kde je několik pravěkých lidí. V tom si všímáme dětí, kteří si se soškou hrají. Jak ji jen vyměnit? Čím je zaujmout a zároveň je nevyděsit? Po chvilce pokornosti a pomocí posunků se nám úkol podaří splnit. Vracíme se do tábora, kde nás čeká zasloužilý odpočinek. Po večeři a večerním nástupu se scházíme u táboráku. Ti nejstarší z nás odchází se stmíváním z tábora. Mají za úkol připravit přístřešek k přenocování v přírodě. Pro ty mladší je připraveno několik záludných hádanek. Přichází čas večerky a s ním déšť. Uleháme do stanů a táborem blikají baterky vedoucích, kteří kontrolují, zda jsou všichni v pořádku připraveni přečkat tuto noc.

 

Pátek:

Probouzíme se do nového dne. Postupně vykukuje sluníčko a nás čeká další část táborové hry. Je to změna, vždy jsme cestovali odpoledne. Dnes máme být v 9:00 u stroje času, kde je připravené zadání. Získejte Modrý diamant, který je na Titaniku. Přeneste se na jeho palubu v druhý den plavby to budete mít největší šanci ho získat. Vydáváme se tedy na cestu. Ocitáme se v uzamčené kajutě a kolem nás je přes okénko vidět zmatek a chaos. Co se děje? Přichází výbuch. Stroj času je poškozen. Potápíme se. To ne, to není možné. Musíme rychle opravit stroj času a vrátit se zpět. Vydáváme se tedy do útrob potápějícího se Titaniku pro nářadí a součástky k opravě stroje času. Musíme to stihnout, než se potopí. To se nakonec povedlo a mi se ocitáme v naší boudě. Co za překvapení, když je zde vše uklizeno. V koutě stojí nový stroj času a na stole je poznámkový blok se zápisky Gozéra. Je nám jasné, že to není náhoda. Musíme se dostat ven z boudy, najít uschované artefakty a hlavně odhalit Gozéra. Člověka, který nás takto využil.

Ještě večer se scházíme u táboráku, kde si opečeme špekáček, zahrajeme na kytaru a rozebereme co vše se přihodilo tento týden. Zítra je totiž sobota. Den kdy se rozjedeme do svých domovů.

PRAKTICKÝ MARATON Biskupice 12.-14.5.2017
„kurz akutní medicíny pro neakutní lékaře“

Vážení a milí příznivci MARATONU a RescueTeamu,  o víkendu nám bylo oznámeno správcem areálu, že z technických důvodů nebude areál v dubnu vůbec otevřen. Po náročném jednání se nám podařilo domluvit náhradní termín. Kurz se bude konat 12-14.5. 2017. Na druhou stranu počasí bude velmi pravděpodobně mnohem příjemnější a tedy vřele doporučujeme vzít s sebou své blízké 🙂 Všechny přihlášené prosíme o informaci, zda termín vyhovuje, případně zašleme platbu obratem zpět.   Každopádně se na Vás všechny v květnu moc těšíme a budeme se snažit připravit opět nějaká překvapení a intensivní zážitky a moc Vám všem přejeme pevné zdraví a pevné nervy ….
PS: pro doprovod účastníků akce budeme vybírat 1600Kč (do 3 let zdarma – bohužel tábor neakceptuje dětské ceny….)

Program:

Pátek 12.5.:
9:00 – 12:00 Registrace + překvapení
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 13:30 zahájení kurzu, organizační informace + rozdělení do skupin a týmů
14:00 – 18:30 Praxe ve 3 blocích – zajištění DC, imobilizační techniky, standardizované vyšetření + svačina
18:30 – 19:30 večeře
19:30 – 20:30 seznámení s přístroji a nácviky technik (zajištění žilního vstupu, io,..)
– dále tématický, seznamovací, odpočinkový, hlavučistící večer (– jak pravili minulí účastníci „ tady mají v báru ceny, jak za totáče ?“)

Sobota 13.5.:
8:00 – 12:00 Praxe ve 3 blocích KPR 2015 – nejprve trocha videoteorie poté praktické nácviky – BLS, ALS, hromadné postižení zdraví, modelové situace
12:00 – 13:00 oběd
13:00 –13:30 info k maratonu
14:00 – ….. neděle ? MARATON

Neděle 14.5.:
8:30 – 11:30 zhodnocení etap a úkolů, diskuse
11:30 – 12:00 oběd
12:00 vyhlášení nejlepších týmů a ukončení kurzu

Maximální počet účastníků 48
Cena kurzu 4400 Kč obdržíte vlastní  resuscitační pomucky  vhodné    do auta  či ambulance. V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, kurzovné i startovné. Účastníci získají 18 kreditů v systému celoživotního vzdělávání ČLK. Přihlášky přijímáme jen elektronickou formou na našich stránkách www.rescueteam.cz
Přihlašovací formulář zveřejníme 10.1.2017
Instrukce budeme vždy vyvěšovat na našich stránkách a na facebooku
Platbu za kurz budeme přijímat od 10.1. do 10.3.2017, poté budeme posouvat náhradníky na místa „neuhrazených plateb“.

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
Číslo účtu: 5500014583 / 7940

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení

Samozřejmě nabízíme i možnost vzít s sebou rodinu či přátele – ubytovací kapacity jsou dostatečné ?
Jinak předpokládáme, že se nám opět podaří jednotlivé bloky okořenit nácviky různých technik – například intraoseální inzerce, koniopunkční techniky, autoinjektory pro alergiky….

Těšíme se na Vás Rescue Team Vysočina z.s.

Přihláška:

Seznam zaplacených/přihlášených

Mrákotín – Tábor 2016 – Tajemství zápisníku

Je pátek večer. Koukám na tu hromadu věcí co jsme doma připravili a vypadá to, že máme vše nachystané. Posledních pár emailů a telefonátů a půjdem spát. Zítra nás čeká den „D“.

Sobota den „D“ Po obědě se začínáme sjíždět na tábořišti. Těsně před 15 hod. vše začíná nástupem a zahájením tábora. Po základních informacích, obhlídkou se s tábořiště a jeho okolím je čas seznámit se navzájem mezi sebou. Postačilo nám k tomu pár her. Poté jsme rozděleni do družstev dle barviček. V těch nás prý čeká dopolední výcvik, který začne už zítra. No a je tu večeře, poslední kontrola stanů a večerní nástup. Hned poté se scházíme u zahajovacího táboráku – velký oheň, u kterého sedíme a zpíváme písničky. Vedoucí nás seznámili s programem na zítra a Pavel nám přečetl úvodní příběh k celotáborové hře. Jsme zvědaví, co se v ní bude dít dál. Z příběhu se dozvídáme, že dva kluci Tomáš a Zdeněk přijíždí k Mrákotínu na prázdniny, kde je čeká spousta zážitků. Ještě pár písní a jdeme spát. Zítra bude náročný den. Tak dobrou všem…

Neděle: Svítá a v táboře začíná život. Noční hlídka, kuchařky spolu s dalšími nedočkavci se postupně trousí táborem. Konečně přišel čas budíčku a začíná náš program. Hned po ránu na odvážné čeká „Modrá stuha“ – tedy ranní plavání v rybníce. Ostatní zatím odbíhají na rozcvičku. Snídaně, hygiena a ranní nástup zde se dozvídáme, kteří vedoucí nás dnes mají na starost. Vydáváme se postupně po družstvech na přidělená stanoviště, kde strávíme celé dopoledne. Stanoviště: zálesáctví a přežití v přírodě, první pomoci, ovládání plavidel a záchraně tonoucího, potápění a lezení. To vše až do oběda. Poté máme chvilku na odpočinek, během které, někteří z nás, dostávají jakousi obálku. Co to je? Co se asi bude dít? V Obálce je dopis, obsahující indicie pro další část celotáborové hry. V tom přichází Pavel a čte další příběh z celotáborové hry. Tak a je to jasné, dnešním úkolem je být co nejlepší v disciplínách, které pro nás připravil Tomáš se Zdeňkem. Ty už známe z příběhu. Hned po splnění všech úkolů už máme vytvořené týmy, ve kterých budeme pokračovat v celotáborové hře po spolu. A jejich názvy: Horolezci, Zálesáci, Potápěči, Vodáci a Záchranáři. Den už se chýlí ke konci. Večerní nástup, rozdělení hlídek a pár soutěží a kvízů nás dělilo od večerky. Unaveni se odebíráme do svých stanů a ukládáme se ke spánku s myšlenkami, na to co nás čeká asi zítra.

Pondělí: Den třetí. Budíček, Modrá stuha a snídaně, trochu ranní hygieny a už spěcháme na nástup. Po nástupu se rozcházíme na dopolední výcvik ve skupinkách. Jen si prostřídáme stanoviště, tak aby si každý vyzkoušel během týdne vše. Dopoledne uteklo rychle a všichni se scházíme v táboře k obědu. V poledním klidu dotváříme v týmech své erby a připravujeme se na další etapu celotáborové hry. Tentokrát se z šifry napsané v deníku Tomášova dědečka dozvídáme, o jakémsi kufru, který je ukryt ve sklepení pod farou v Mrákotíně. Nezbývá nám nic jiného, než se na místo vydat a zjistit co se v kufru po těch letech ukrývá. Našli jsme ho… Po jeho otevření, jsme uviděli uvnitř spoustu starých předmětů. Odnést si ho ovšem nemůžeme. Dobře si ho tedy prohlížíme a vracíme se zpět do tábora. Cestou se připleteme k jedné skupince turistů. Ti potřebují naši pomoc. Jsou v ohrožení života a naše rychlé rozhodování a správný postup při poskytnutí první pomoci je zachránil. Zastali jsme práci dospělých. Po příchodu do tábora jsme si namalovali kufr s předměty – pro případ, že by se nám to ještě hodilo. Po celém dni a náročné cestě jsme splaveni a proto se vrháme do vody. Večeře, večerní nástup a po malém kvízu v jídelně se přesouváme k táboráku. Po pár písních a přečtení dalšího příběhu Tomáše a Zdeňka nás čeká noční hra. O čem? To vám povím zítra…

Úterý: Dnes ráno nás probudilo sluníčko. Snažilo se nás vytáhnout ze stanů na Modrou stuhu, ale po noční hře se nám moc nechtělo. Večer nás totiž čekalo velké pronásledování automobilu. V tom ujížděl člověk, který se nám vloupal do pokoje. Snažili jsme se ho dostihnout, ale nepodařilo se nám to. Snad budeme úspěšní dnes. Ale to předbíhám.

Hned po snídani se totiž střídáme na stanovištích, kde se učíme ve skupinkách novým dovednostem. K obědu se vracíme zpět do tábora, zde na nás čeká návštěva z Tyflo centra Pardubice. Seznamujeme se a zkoušíme jaké to je nevidět. Po jejich odjezdu nás čeká další část celotáborové hry. Tentokrát je naším úkolem dostat se nepozorovaně k ohništi, tam se máme setkat s člověkem, který nám chce poskytnout důležité informace. Přes pronásledování partičky z Mrákotína se k ohništi dostáváme. Bohužel zde nikdo není ,a tak to dnes nevyšlo. Poté co se vrátí i poslední účastníci do tábora, nás čeká večeře. Scházíme se v jídelně k dalšímu kvízu, na který navazuje zajímavé povídání o plavě na plachetnicích. Unaveni se postupně trousíme do stanu. Ukládáme se ke spánku s myšlenkou co nás asi bude čekat zítra.

Středa: Je tu zase ráno a v táboře panuje dobrá nálada. Po Modré stuze, pročítáme originální zápisky z nočních hlídek. Ještě před snídaní tu máme léto. Hra na roční období, která nám udává „outfit“, dle počasí. Po nástupu se rozcházíme na dopolední výcvik. Už nám zbývají poslední dvě stanoviště a od ostatních víme, co nás na nich asi čeká. Vracíme se kolem oběda. Rychle hledáme ešusy a usedáme k jídlu. Hovězí polévka, špenát a krokety nám dodají energii k další části celotáborové hry. Tentokrát je pro nás po včerejším nezdaru připraveno deset stanovišť, na kterých zlepšíme své dovednosti. Například střelba z luku, vzduchovky, překonávání lanových překážek, ovládání plavidel, další silové a vědomostní disciplíny. Unaveni po této etapě se vrháme do vody, kde zchladíme svá těla a dále odpočíváme. Starší odchází do lesa odehrát airsoftovou bitvu o vlajku. Opět se všichni scházíme při večerním nástupu. Dozvídáme se program na zítřejší den a přesouváme se do jídelny. Po soutěžním kvízu, čtení ze zápisníku Tomášova dědečka, následuje promítání fotek a povídání o táborech, které se konaly před mnoha lety. Nastal čas večerky a tak uleháme unaveni do stanů. Za chvíli je v táboře úplné ticho.

Čtvrtek: Ráno po budíčku, Modré stuze a snídani, se opět scházíme na nástupu. Rozdělujeme se na poslední stanoviště při dopoledním výcviku. Poté se dozvídáme další pokyny, k tomu co nás dnes čeká. Družstva se postupně rozchází na výcvik a tábor zeje prázdnotou. Poslední potápění, lezení, zálesácké dovednosti, ovládání plavidel a první pomoc. Vše již máme za sebou a vracíme se do tábora k obědu. Chvilka poledního klidu a pokračujeme v další části celotáborové hry. Opět nás kontaktoval neznámý člověk, který se s námi chce potkat. Dává nám v krátkých zprávách pokyny, aby se přesvědčil, že nás nikdo nesleduje. Po první zprávě vyplouváme na pláž. Hned přes překážky a další zpráva, hlavolam, chůze po slepu. Dostáváme se úplnou náhodou k vozu s řidičem, který srazil chodkyni (samozřejmě modelová situace 🙂 ). Pokračujeme dále dle zpráv od neznámého. Ještě si vyzkoušíme slanění a zahrajeme golf. Poté už se vracíme do tábora. Po svačině a chvilce odpočinku se scházíme na louce. Zde se seznamujeme se základy sebeobrany a bezpečného zacházení se zbraní. Plánovaný táborák a večerní program nám přerušil déšť. Přesouváme se do jídelny, řešíme poslední kvíz a dozvídáme se další zápisky z deníku Tomášova dědečka. Je čas večerky a tak se odebíráme do svých stanů. Noc bude ještě dlouhá, stále prší a prší…

Pátek: Ráno nás opět probouzí sluneční paprsky. Po deštivé noci se vydáváme na Modrou stuhu a rozcvičku. Co nás dnes čeká? To se dozvídáme na ranním nástupu. Je třeba vyluštit zápisník a zjistit co se vlastně před mnoha lety stalo a proč jsou tyto zápisky tak tajemné. Nezbývá nám již mnoho času. Zítra přece odjíždíme domů. Proto se vydáváme dopoledne pro indicie. Je jich dle zápisků pět: stará mapa, Horní Mrzatec, Památník, Sokol Třebíč a severní strana. Postupně během dopoledne skládáme indicie a po poledni vyrážíme na cestu k Hornímu Mrzatci. Tam někde to musí být, už jsme blízko. Cestou nás ještě zdrží modelová situace s první pomocí. Blížíme se k místu vyznačeném ve staré mapě a hledáme památný kámen. Po krátkém kopání narážíme na plechovou nádobu. Pečlivě ji ukryjeme do batohu a jakože nic pokračujeme na zříceninu hradu Štamberk. Pak do blízkého lomu, kde schladíme svá těla. Navečer se vracíme do tábora. Rozděláme oheň, opečeme si špekáček. Po pár písních nahlédneme do plechové nádoby. Zjišťujeme, že v ní je ukryta pistole. Co s ní? To se dozvídáme ze závěrečné části příběhu celotáborové hry. Koukáme do ohně, zpíváme a povídáme si o tom co se za celý týden událo. Na závěr večera se vydáváme na cestu, kdy nás provází světlušky a lesní víly. Z ní se vracíme zpět do tábora. Unaveni a plni zážitků se rozcházíme do stanů.

Pátek: Ráno nás opět probouzí sluneční paprsky. Po deštivé noci se vydáváme na Modrou stuhu a rozcvičku. Co nás dnes čeká? To se dozvídáme na ranním nástupu. Je třeba vyluštit zápisník a zjistit co se vlastně před mnoha lety stalo a proč jsou tyto zápisky tak tajemné. Nezbývá nám již mnoho času. Zítra přece odjíždíme domů. Proto se vydáváme dopoledne pro indicie. Je jich dle zápisků pět: stará mapa, Horní Mrzatec, Památník, Sokol Třebíč a severní strana. Postupně během dopoledne skládáme indicie a po poledni vyrážíme na cestu k Hornímu Mrzatci. Tam někde to musí být, už jsme blízko. Cestou nás ještě zdrží modelová situace s první pomocí. Blížíme se k místu vyznačeném ve staré mapě a hledáme památný kámen. Po krátkém kopání narážíme na plechovou nádobu. Pečlivě ji ukryjeme do batohu a jakože nic pokračujeme na zříceninu hradu Štamberk. Pak do blízkého lomu, kde schladíme svá těla. Navečer se vracíme do tábora. Rozděláme oheň, opečeme si špekáček. Po pár písních nahlédneme do plechové nádoby. Zjišťujeme, že v ní je ukryta pistole. Co s ní? To se dozvídáme ze závěrečné části příběhu celotáborové hry. Koukáme do ohně, zpíváme a povídáme si o tom co se za celý týden událo. Na závěr večera se vydáváme na cestu, kdy nás provází světlušky a lesní víly. Z ní se vracíme zpět do tábora. Unaveni a plni zážitků se rozcházíme do stanů.

Sobota: Poslední den jsme si přispali a budíček posunuli o půlhodinku. Po Modré stuze a snídani se scházíme na nástupu. Pár pokynů k tomu co nás čeká, než se rozjedeme domů. Poslední koupání, jízda na plavidlech a balení věcí. Už zbývá udělat jen pár společných fotek a zjistit jak dopadla celotáborová hra. Na slavnostním nástupu proběhlo předání Modré stuhy, diplomů a vyhlášení vítězů celotáborové hry. Táborem zaznívá poslední ahóóój. Už jen douklízet své stany, vyzvednout si oběd a vyčkat na příjezd rodičů. Tak nám končí jeden příběh a krásný týden na Mrákotíně…

TZHeraltice – Yetti 2016

Víkendová akce zaměřená na poskytování první pomoci v zimě, tentokrát však za jarního počasí.


Yetti pohledem účastníka.

Ráda bych se s Vámi podělila o zážitky, nové poznatky, dobrodružství a zkušenosti z minulého víkendu.

Tato víkendová akce byla zaměřená hlavně na poskytování první pomoci za ztížených chladných podmínek, pořádaný naprosto dokonale sehranou skupinou záchranářů, kteří nám předávali vlastní zkušenosti a dovednosti na perfektně připravených modelových situacích. Tento víkend se s přesvědčením zaryl hluboko do paměti všem zúčastněným. Žádné dlouholeté teoretické studium se totiž nikdy nevyrovná praktickým zkušenostem, kterých jsme se díky Rescue Teamu Vysočina mohli zúčastnit.

Hned na uvítanou si nás účastníky prověřili jedním dokonale sehraným epileptickým záchvatem. Samozřejmě s následným vysvětlením, jak se o takového člověka správně postarat. A takové uvítání vlastně nastavilo celý průběh víkendu, který byl na modelových situacích postaven. Naučili jsme se správně ošetřit zraněného horolezce ve visu, dále jsme se blíže seznámili s podchlazením, diabetickým komatem, poraněním páteře, čistým průstřelem a v neposlední řadě se správnou masáží srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Velice zajímavá a poučná byla záchrana tonoucího ve velmi chladné vodě, kterou si na vlastní kůži vyzkoušela celá skupina účastníků.

O těchto zkušenostech k nezaplacení by se dalo vyprávět celé hodiny, ale jak se správně říká: „Nezažiješ, neuvěříš“. Takovímto výcvikem by měl projit každý, aby pochopil a osvojil si důležité praktické dovednosti. Minulý víkend mě o tom naprosto přesvědčil.

NIKDY TOTIŽ NEVÍŠ, KDY PRVNÍ POMOC BUDEŠ POTŘEBOVAT TŘEBA ZROVNA TY!

Šárka

NOVATEK CAMERA

NOVATEK CAMERA
Obrázek 1 z 34

NOVATEK CAMERA

Back to Top