Mrákotín – Tábor 2016 – Tajemství zápisníku

Je pátek večer. Koukám na tu hromadu věcí co jsme doma připravili a vypadá to, že máme vše nachystané. Posledních pár emailů a telefonátů a půjdem spát. Zítra nás čeká den “D”.

Sobota den „D“ Po obědě se začínáme sjíždět na tábořišti. Těsně před 15 hod. vše začíná nástupem a zahájením tábora. Po základních informacích, obhlídkou se s tábořiště a jeho okolím je čas seznámit se navzájem mezi sebou. Postačilo nám k tomu pár her. Poté jsme rozděleni do družstev dle barviček. V těch nás prý čeká dopolední výcvik, který začne už zítra. No a je tu večeře, poslední kontrola stanů a večerní nástup. Hned poté se scházíme u zahajovacího táboráku – velký oheň, u kterého sedíme a zpíváme písničky. Vedoucí nás seznámili s programem na zítra a Pavel nám přečetl úvodní příběh k celotáborové hře. Jsme zvědaví, co se v ní bude dít dál. Z příběhu se dozvídáme, že dva kluci Tomáš a Zdeněk přijíždí k Mrákotínu na prázdniny, kde je čeká spousta zážitků. Ještě pár písní a jdeme spát. Zítra bude náročný den. Tak dobrou všem…

Neděle: Svítá a v táboře začíná život. Noční hlídka, kuchařky spolu s dalšími nedočkavci se postupně trousí táborem. Konečně přišel čas budíčku a začíná náš program. Hned po ránu na odvážné čeká „Modrá stuha“ – tedy ranní plavání v rybníce. Ostatní zatím odbíhají na rozcvičku. Snídaně, hygiena a ranní nástup zde se dozvídáme, kteří vedoucí nás dnes mají na starost. Vydáváme se postupně po družstvech na přidělená stanoviště, kde strávíme celé dopoledne. Stanoviště: zálesáctví a přežití v přírodě, první pomoci, ovládání plavidel a záchraně tonoucího, potápění a lezení. To vše až do oběda. Poté máme chvilku na odpočinek, během které, někteří z nás, dostávají jakousi obálku. Co to je? Co se asi bude dít? V Obálce je dopis, obsahující indicie pro další část celotáborové hry. V tom přichází Pavel a čte další příběh z celotáborové hry. Tak a je to jasné, dnešním úkolem je být co nejlepší v disciplínách, které pro nás připravil Tomáš se Zdeňkem. Ty už známe z příběhu. Hned po splnění všech úkolů už máme vytvořené týmy, ve kterých budeme pokračovat v celotáborové hře po spolu. A jejich názvy: Horolezci, Zálesáci, Potápěči, Vodáci a Záchranáři. Den už se chýlí ke konci. Večerní nástup, rozdělení hlídek a pár soutěží a kvízů nás dělilo od večerky. Unaveni se odebíráme do svých stanů a ukládáme se ke spánku s myšlenkami, na to co nás čeká asi zítra.

Pondělí: Den třetí. Budíček, Modrá stuha a snídaně, trochu ranní hygieny a už spěcháme na nástup. Po nástupu se rozcházíme na dopolední výcvik ve skupinkách. Jen si prostřídáme stanoviště, tak aby si každý vyzkoušel během týdne vše. Dopoledne uteklo rychle a všichni se scházíme v táboře k obědu. V poledním klidu dotváříme v týmech své erby a připravujeme se na další etapu celotáborové hry. Tentokrát se z šifry napsané v deníku Tomášova dědečka dozvídáme, o jakémsi kufru, který je ukryt ve sklepení pod farou v Mrákotíně. Nezbývá nám nic jiného, než se na místo vydat a zjistit co se v kufru po těch letech ukrývá. Našli jsme ho… Po jeho otevření, jsme uviděli uvnitř spoustu starých předmětů. Odnést si ho ovšem nemůžeme. Dobře si ho tedy prohlížíme a vracíme se zpět do tábora. Cestou se připleteme k jedné skupince turistů. Ti potřebují naši pomoc. Jsou v ohrožení života a naše rychlé rozhodování a správný postup při poskytnutí první pomoci je zachránil. Zastali jsme práci dospělých. Po příchodu do tábora jsme si namalovali kufr s předměty – pro případ, že by se nám to ještě hodilo. Po celém dni a náročné cestě jsme splaveni a proto se vrháme do vody. Večeře, večerní nástup a po malém kvízu v jídelně se přesouváme k táboráku. Po pár písních a přečtení dalšího příběhu Tomáše a Zdeňka nás čeká noční hra. O čem? To vám povím zítra…

Úterý: Dnes ráno nás probudilo sluníčko. Snažilo se nás vytáhnout ze stanů na Modrou stuhu, ale po noční hře se nám moc nechtělo. Večer nás totiž čekalo velké pronásledování automobilu. V tom ujížděl člověk, který se nám vloupal do pokoje. Snažili jsme se ho dostihnout, ale nepodařilo se nám to. Snad budeme úspěšní dnes. Ale to předbíhám.

Hned po snídani se totiž střídáme na stanovištích, kde se učíme ve skupinkách novým dovednostem. K obědu se vracíme zpět do tábora, zde na nás čeká návštěva z Tyflo centra Pardubice. Seznamujeme se a zkoušíme jaké to je nevidět. Po jejich odjezdu nás čeká další část celotáborové hry. Tentokrát je naším úkolem dostat se nepozorovaně k ohništi, tam se máme setkat s člověkem, který nám chce poskytnout důležité informace. Přes pronásledování partičky z Mrákotína se k ohništi dostáváme. Bohužel zde nikdo není ,a tak to dnes nevyšlo. Poté co se vrátí i poslední účastníci do tábora, nás čeká večeře. Scházíme se v jídelně k dalšímu kvízu, na který navazuje zajímavé povídání o plavě na plachetnicích. Unaveni se postupně trousíme do stanu. Ukládáme se ke spánku s myšlenkou co nás asi bude čekat zítra.

Středa: Je tu zase ráno a v táboře panuje dobrá nálada. Po Modré stuze, pročítáme originální zápisky z nočních hlídek. Ještě před snídaní tu máme léto. Hra na roční období, která nám udává „outfit“, dle počasí. Po nástupu se rozcházíme na dopolední výcvik. Už nám zbývají poslední dvě stanoviště a od ostatních víme, co nás na nich asi čeká. Vracíme se kolem oběda. Rychle hledáme ešusy a usedáme k jídlu. Hovězí polévka, špenát a krokety nám dodají energii k další části celotáborové hry. Tentokrát je pro nás po včerejším nezdaru připraveno deset stanovišť, na kterých zlepšíme své dovednosti. Například střelba z luku, vzduchovky, překonávání lanových překážek, ovládání plavidel, další silové a vědomostní disciplíny. Unaveni po této etapě se vrháme do vody, kde zchladíme svá těla a dále odpočíváme. Starší odchází do lesa odehrát airsoftovou bitvu o vlajku. Opět se všichni scházíme při večerním nástupu. Dozvídáme se program na zítřejší den a přesouváme se do jídelny. Po soutěžním kvízu, čtení ze zápisníku Tomášova dědečka, následuje promítání fotek a povídání o táborech, které se konaly před mnoha lety. Nastal čas večerky a tak uleháme unaveni do stanů. Za chvíli je v táboře úplné ticho.

Čtvrtek: Ráno po budíčku, Modré stuze a snídani, se opět scházíme na nástupu. Rozdělujeme se na poslední stanoviště při dopoledním výcviku. Poté se dozvídáme další pokyny, k tomu co nás dnes čeká. Družstva se postupně rozchází na výcvik a tábor zeje prázdnotou. Poslední potápění, lezení, zálesácké dovednosti, ovládání plavidel a první pomoc. Vše již máme za sebou a vracíme se do tábora k obědu. Chvilka poledního klidu a pokračujeme v další části celotáborové hry. Opět nás kontaktoval neznámý člověk, který se s námi chce potkat. Dává nám v krátkých zprávách pokyny, aby se přesvědčil, že nás nikdo nesleduje. Po první zprávě vyplouváme na pláž. Hned přes překážky a další zpráva, hlavolam, chůze po slepu. Dostáváme se úplnou náhodou k vozu s řidičem, který srazil chodkyni (samozřejmě modelová situace 🙂 ). Pokračujeme dále dle zpráv od neznámého. Ještě si vyzkoušíme slanění a zahrajeme golf. Poté už se vracíme do tábora. Po svačině a chvilce odpočinku se scházíme na louce. Zde se seznamujeme se základy sebeobrany a bezpečného zacházení se zbraní. Plánovaný táborák a večerní program nám přerušil déšť. Přesouváme se do jídelny, řešíme poslední kvíz a dozvídáme se další zápisky z deníku Tomášova dědečka. Je čas večerky a tak se odebíráme do svých stanů. Noc bude ještě dlouhá, stále prší a prší…

Pátek: Ráno nás opět probouzí sluneční paprsky. Po deštivé noci se vydáváme na Modrou stuhu a rozcvičku. Co nás dnes čeká? To se dozvídáme na ranním nástupu. Je třeba vyluštit zápisník a zjistit co se vlastně před mnoha lety stalo a proč jsou tyto zápisky tak tajemné. Nezbývá nám již mnoho času. Zítra přece odjíždíme domů. Proto se vydáváme dopoledne pro indicie. Je jich dle zápisků pět: stará mapa, Horní Mrzatec, Památník, Sokol Třebíč a severní strana. Postupně během dopoledne skládáme indicie a po poledni vyrážíme na cestu k Hornímu Mrzatci. Tam někde to musí být, už jsme blízko. Cestou nás ještě zdrží modelová situace s první pomocí. Blížíme se k místu vyznačeném ve staré mapě a hledáme památný kámen. Po krátkém kopání narážíme na plechovou nádobu. Pečlivě ji ukryjeme do batohu a jakože nic pokračujeme na zříceninu hradu Štamberk. Pak do blízkého lomu, kde schladíme svá těla. Navečer se vracíme do tábora. Rozděláme oheň, opečeme si špekáček. Po pár písních nahlédneme do plechové nádoby. Zjišťujeme, že v ní je ukryta pistole. Co s ní? To se dozvídáme ze závěrečné části příběhu celotáborové hry. Koukáme do ohně, zpíváme a povídáme si o tom co se za celý týden událo. Na závěr večera se vydáváme na cestu, kdy nás provází světlušky a lesní víly. Z ní se vracíme zpět do tábora. Unaveni a plni zážitků se rozcházíme do stanů.

Pátek: Ráno nás opět probouzí sluneční paprsky. Po deštivé noci se vydáváme na Modrou stuhu a rozcvičku. Co nás dnes čeká? To se dozvídáme na ranním nástupu. Je třeba vyluštit zápisník a zjistit co se vlastně před mnoha lety stalo a proč jsou tyto zápisky tak tajemné. Nezbývá nám již mnoho času. Zítra přece odjíždíme domů. Proto se vydáváme dopoledne pro indicie. Je jich dle zápisků pět: stará mapa, Horní Mrzatec, Památník, Sokol Třebíč a severní strana. Postupně během dopoledne skládáme indicie a po poledni vyrážíme na cestu k Hornímu Mrzatci. Tam někde to musí být, už jsme blízko. Cestou nás ještě zdrží modelová situace s první pomocí. Blížíme se k místu vyznačeném ve staré mapě a hledáme památný kámen. Po krátkém kopání narážíme na plechovou nádobu. Pečlivě ji ukryjeme do batohu a jakože nic pokračujeme na zříceninu hradu Štamberk. Pak do blízkého lomu, kde schladíme svá těla. Navečer se vracíme do tábora. Rozděláme oheň, opečeme si špekáček. Po pár písních nahlédneme do plechové nádoby. Zjišťujeme, že v ní je ukryta pistole. Co s ní? To se dozvídáme ze závěrečné části příběhu celotáborové hry. Koukáme do ohně, zpíváme a povídáme si o tom co se za celý týden událo. Na závěr večera se vydáváme na cestu, kdy nás provází světlušky a lesní víly. Z ní se vracíme zpět do tábora. Unaveni a plni zážitků se rozcházíme do stanů.

Sobota: Poslední den jsme si přispali a budíček posunuli o půlhodinku. Po Modré stuze a snídani se scházíme na nástupu. Pár pokynů k tomu co nás čeká, než se rozjedeme domů. Poslední koupání, jízda na plavidlech a balení věcí. Už zbývá udělat jen pár společných fotek a zjistit jak dopadla celotáborová hra. Na slavnostním nástupu proběhlo předání Modré stuhy, diplomů a vyhlášení vítězů celotáborové hry. Táborem zaznívá poslední ahóóój. Už jen douklízet své stany, vyzvednout si oběd a vyčkat na příjezd rodičů. Tak nám končí jeden příběh a krásný týden na Mrákotíně…